Adverteren & Tarieven


Product Placement VS Gebruiksmomenten
'Product Placement' en 'Gebruiksmomenten'  zijn een vorm van programma sponsoring waarbij een
product wordt gedemonstreerd, waarbij er geen informatie gegeven wordt en waarbij de naam van het product niet genoemd wordt. Bij een gebruiksmoment wordt het product door een acteur, presentator of karakter uit de show op een natuurlijke manier gebruikt. Het verschil tussen een product placement en een gebruiksmoment is dat bij een gebruiksmoment een product wordt gebruikt en bij product placement komt het product alleen in beeld. Producten kunnen bijvoorbeeld ook een deel van het decor uitmaken

Billboarding
Billboarding geeft een boost aan de naamsbekendheid. Een billboard is een sponsorvermelding voor en na een programma. Hierop staat de naam en/of het logo van de sponsor voorafgegaan door de tekst: 'dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...'. Een billboard kan worden ondersteund door een voice-over-tekst. Billboarding is een bewezen advertentievorm waarbij je, door een relevante koppeling tussen  naam en merk, de naams- en merkbekendheid in korte tijd vergroot. Met billboarding plaatst het product of dienst zich midden in de belevingswereld van de doelgroep. Het profiteert van de binding die is opgebouwd met de kijker, het Umfeld, de populariteit en het imago van een programma. De kosten voor billboards en breakbumpers zijn relatief laag, terwijl de campagne snel een groot bereik genereert.

Voor de tarieven van verschillende projecten verwijzen we je graag naar onderstaande links

Project Turnkey

SJOP TV

Hitscout

Mpire Radio en TV